twitterItu bukan gentong, pemirsa. Perut yang leban membiru setelah setiap hari disuntik heparin. Sebenernya ndak perlu harus membiru, kalau yang menyuntik jago. 

Sayangnya, saat tiba-tiba ingin tetirah ke Malang sambil menyaksikan adik bontot tersayang diwisuda (doi putra kebanggaan bapak ibu), tak menemukan RS yang suntikannya senyaman di RS langganan. Dilakukan oleh perawat, yang kayaknya grogi betul sehingga perlu memanggil seniornya untuk menggantikan tugasnya. Ini yang nyuntik sang senior lho....bagaimana kalau perawat grogi ituh yang nancepin jarut di perut sekseh ini....

*pukpuk diri sendiri*

Sent from Samsung tablet